Shoemaking 3.1 – Toe puff & counters

Toe puff & countersSå er tiden kommet til de tidligere omtalte afstivninger. Til hæl- og tåkap har jeg valgt ca. to millimeter tykt læder, mens sidestykkerne kun er ca. én millimeter. Alle fire dele slibes med sandpapir og skærfes helt papirstyndt ud mod kanterne.


Now it is time for the counters as mentioned in my last post. For the heel counter and toe puff I chose leather at approximately 2 millimeters thickness, and thinner for the side counters. All parts are sanded down and skived to nothing at the edges.

Toe puff & countersSidestykkerne gennemvædet med melklister og klæbes fast på foeret. Med hammeren glattes det helt ud, så der ikke er nogen overgang at se eller mærke. Derefter er det samme procedure for hæl- og tåkappe, som samtidig læstes og sømmes på dæksålen.


The side counters are mounted using shoemakers paste. It is smoothed down with the hammer to avoid an obvious transition. Then the same procedure is done for the heel counter and toe cap, at the same time lasting and nailing it to the insole.

Toe puff & countersOg lige et billede fra siden.


And a picture from the side.

Toe puff & counters Når limen er tør, fjernes sømmene og det overskydende læder skæres af med skomagerkniven og kanterne jævnes med en fil.


Once the glue is dry, the nails are removed and the excess leather is cut off with a shoemakers knife.Then the edges are evened out with a rasp.

Shoemaking 2.2 – Sewing the upper

Sewing upperAlle sømme på overlæderet håndsyes med bomuldstråd, som gives voks for at beskytte fibrene så den ikke tager skade under syarbejdet. Jeg syer med to nåle og hvert sting strammes til ved at trække i begge trådender samtidig.


All seams on the outer leather are hand sewn with cotton thread, waxed to protect the fibres during sewing. I sew with two needles, and every stitch is tightened by pulling both thread ends at once.

Sewing upperFoeret består af to dele, som sammensyes på maskine, da det giver en fladere søm. Sømrummet skærfes og hamres fladt.


The lining consists of two parts, gathered on sewing mashine as it makes a more flat seam. The overlap is skived and hammered flat.

Sewing upperFoerets kanter limes på overlæderet. Der laves huller med syl og syes hele vejen rundt.


The edges of the lining are glued to the outer leather. Awl holes are made and sewn all the way round.

Sewing upperTil sidst laves snørehuller med en hultang og for at beskytte hullerne og sikre den rette afstand laves et ekstra stykke læder med snørehuller. Dette skal forblive under læstningen.


Finally holes are made for the shoelaces and an extra leather piece is added to protect the holes and keep the spacing equal. This will stay during lasting.

 

Shoemaking 2.1 – Preparing upper shoe

Cutting upper leatherJeg har valgt et smukt sandfarvet kalveskind med et mat udtryk til dette par sko. Mønsterdelene lægges på, markeres og skæres ud.


I have chosen to do this pair of shoes in beautiful sand coloured calf leather which has a matte look. The pieces of the pattern are laid out, marked and cut.

Brogue detailsHullerne til brogue-detaljen punsles ud med en hultang. Det underliggende stykke ved alle sammenføjninger skærfes. Dette betyder at læderet skæres helt tyndt ud mod kanten for at undgå at overlappet ses igennem. En disciplin der kræver en del øvelse og tålmodighed, men vigtigt for den sidste finish.


The brogue holes are punched out. The underlaying piece of seams are skived. This means that the leather is cut to nothing at the edges to avoid a visible overlap. A disciplin that demands a great deal of practice and patience, but very important for the final detail.

Awl holesAlle delene limes sammen efter markeringerne. Med et markeringshjul mærkes alle stinghullerne op og hullerne laves herefter med en syl. Så er det snart tid til at sy…


All parts are glued together according to the guide marks. The stitch holes are marked with a wheel tool and the holes are made using an awl. Soon it is time for sewing…

Shoemaking 2.0 – Insole

Cutting InsoleTil dæksålen har jeg brugt kraftigt sålelæder, som skæres ud i facon som læstens bund, hellere lidt for stor end for lille da den senere tilpasses yderligere.

Sålerne lagde jeg i blød i et par timer, hvorefter jeg pakkede dem ind i avispapir, hvor de kunne ligge og trække endnu et par timer.


I used heavy sole leather for the insole and cut it into the shape of the bottom of the last. At this point it is better to cut it a bit too big as it will be fitted further later on.

I soaked the soles in water for a few hours, then wrapped them up in newspaper and left them for yet a few hours.

De gennemfugtede såler er nu klar til at blive sømmet fast til læstens bund. På videoen ses, hvordan de efterfølgende formes efter læstens krumninger med en skomagerhammer. Herved komprimeres fibrene i læderet.


The thoroughly moisted soles are now ready to be nailed to the bottom of the last. This video shows how they are then shaped as the curves of the last with a shoemakers hammer. This compresses the leather fibres.

InsoleDæksålen efter komprimering.


The insole after compression.

Wrapping InsoleLæst og dæksål pakkes stramt ind i lærredsstrimler for at holde faconen mens læderet tørrer.


Last and insole is then wrapped up tightly in canvas strips, keeping the shape while the leather is left to dry.

Trimming insoleTil sidst skæres kanterne til hele vejen rundt, så læstens krumning fortsætter jævnt ned over dæksålen.


Finally the edges are cut all the way around, continuing the curve of the last smoothly through the insole.

 

Shoemaking 1.2 – Pattern

Peeling off patternDa jeg var tilfreds med mit design, skar jeg langs stregerne på de enkelte mønsterdele, hvorefter de forsigtigt kunne pilles af læsten.


Once satisfied with my design, I cut along the lines of the individual parts of the pattern, allowing them to be carefully peeled off the last.

Flattening patternTape-mønsteret glattes ud mens det klæbes fast på karton.


The tape-pattern is smoothed out while tranferred onto cardboard.

PatternTil sidst rentegnes alle mønsterdele og der tilføjes sømrum og læstetillæg.


Finally all pattern parts are finished off, adding seam- and lasting allowance.

Shoemaking 1.1 – Design

LastsDer skulle så alligevel gå yderligere to uger fra sidste indlæg, men nu er de her endelig, mine længe ventede skolæster. Det har taget over seks uger fra jeg bestilte dem, og flere gange har jeg overvejet at trække betalingen tilbage, men har i sidste ende ladet tvivlen komme fabrikken til gode. Det var jo heller ikke fordi jeg bare lige kunne gå ned I den lokale “Shoemakers ‘R’ Us” og købe et par, så jeg var ligesom lidt nødt til at håbe på at de ville komme frem i sidste ende.

Jeg var meget spændt på at se dem da det kan være svært at vurdere faconen udfra et billede. Snuderne er lidt mere spidse end jeg havde forestillet mig, men det passer mig faktisk rigtig godt. De har en smuk facon som kan bruges til mange forskellige typer sko.


Yet another two weeks had to go by since my last blog post, but finally my shoe lasts are here. It took over six weeks for them to arrive, and several times I have considered withdrawing my payment, but in the end I let the factory get the benefit of the doubt. It’s not like I could just go to the local “Shoemakers ‘R’ Us” to buy a pair, so I kind of had to hope for them to arrive in the end.

I was very excited to see them as it is quite difficult to determine the shape from a photo. The toe is a bit more pointy than I imagined, but it actually suits me very well. The shape is very beautiful, and suitable for many different types of shoes.

Taping the lastVentetiden har jeg fordrevet med, at tilegne mig mere viden om alle de processer der ligger i det at håndlave sko. Jeg var derfor hurtigt igang med de indledende øvelser i design og konstruktion af mit første par sko.

Første step består i at beklæde læsten med malertape. Dette findes der nok omtrent lige så mange fremgangsmåder på, som der findes skomagere. Jeg stykkede selv et par metoder sammen som jeg syntes gav mening for mig. I bund og grund handler det om at få det så glat og jævnt fordelt som muligt. Jeg endte vist ud med omkring 4 lag, men er overbevist om at 2-3 stykker kan gøre det.


While waiting, I have been doing even more research on the process of shoemaking. My preparations let me to a quick start on the first steps of designing and constructing my first pair of shoes.

Firstly, the last is covered with masking tape. My guess is, there are as many ways of going about it, as there are shoemakers. I put together my own version which felt right for me. The bottom line is, it needs to be as smooth and even as possible. I ended up having around four layers, but I believe two or three would be just as fine.

Drawing shoe pattern on lastDernæst til den virkelig sjove del – at tegne skoens linier og proportioner. Som at tage hul på et blankt, tredimensionelt lærred. Efter at have leget med lidt forskellige modeller og idéer nåede jeg frem til en klassisk snøresko med forenklede oxforddetaljer langs siderne. I mit næste indlæg vil jeg vise jer hvordan dette overføres til en flad skabelon.

Tak fordi I gider følge med i mit nørderi.


Then for the really fun part – drawing the lines and proportions of the shoe. It’s like breaking in a blank, threedimensional canvas. After playing around with a few different models and ideas, I came up with a classic laces shoe with simplified Oxford details along the sides. In my next post I will be showing You how to transfer this to a flat pattern.

Thank you for following my geeky work.

Shoemaking 1.0 – Preparations

Shoemaker toolsJeg har tidligere udfordret mig selv i disciplinen at håndsy sko. Da jeg påbegyndte det projekt var det med en vis skepsis, da jeg egentlig altid har sagt til mig selv at den eneste beklædningsdel jeg ikke selv ville kunne lave, var sko. Ikke desto mindre lykkedes det mig at sy et par lædersko helt fra bunden, som jeg siden har brugt flittigt.

Men som det jo er for kreative nørder som mig, så sætter man sig hele tiden nye og større mål. Mit første par sko var bløde som mokkasiner og lavet til at forme sig efter fødderne med tiden. Mit nye mål er, at lave sko efter rigtige skomagertraditioner, hvor skoen formes over en læst (en model af en fod) og afstives i hæl og tå så faconen holdes. Efter lang tids søgen er det lykkedes mig at finde frem til en producent af læster i Italien, der kan lave et enkelt par på bestilling. Det er selvfølgelig fuldstændig uudholdeligt for mig at gå og vente på at de kommer hjem, så ventetiden udnyttes med mere eller mindre nødvendige forberedelser til min forestående titel som hobbyskomager. Det har naturligvis været helt uundgåeligt at anskaffe sig lidt nyt værktøj. Man må som bekendt aldrig gå ned på udstyr, og da slet ikke når udstyret i dette tilfælde er så æstetisk lækkert. Skørt at man kan være helt oppe at køre over en skomagerhammer! Og i min skrabe-i-jorden-agtige utålmodighed har jeg selvfølgelig været nødsaget til at lave et læderhåndtag og skede til min nye skomagerkniv.

Jeg håber at mine læster ankommer i næste uge, så jeg kan komme i gang med mit første rigtige skomagerprojekt. Og jeg håber i vil følge med i processen, hvordan den så end skrider frem. Fortsættelse følger…


I have previously challenged myself in the art of handsewing shoes. I started out with a certain sceptisism, since I have always thought that I would be able to make any kind of apparel, but shoes. None the less, I managed to sew a pair of leather shoes from scratch, and they have been used often since then.

However, a creative geek like myself always sets new and higher goals. My first pair of shoes were soft like moccasins and made to take shape from my feet when worn. My new goal is to make shoes in the traditional way, shaping the shoes over a last (a model of a foot) and stiffening the heel and toe to keep the shape. After searching for a long time, I finally found a shoe last factory in Italy that could make one pair to order. It is of course completely unbearable for me to wait for them to arrive, why I make many, more or less useful preparations for my soon to be titel as hobby-shoemaker. Naturally it has been necessary for me to purchase new tools. As we say in Denmark, you should never go down on equipment, especially not when it holds such an aesthetic value as in this case. Crazy to be so thrilled about a shoemakers hammer! And in my unbearable impatience I have even made a leather handle for my new shoemakers knife. I hope my lasts will arrive next week for me to begin my first real shoemaking project. And I hope You would like to follow the process whichever direction it may follow. To be continued…

Leather bows

Leather bowsMit nyeste kreative projekt er disse smukke hårsløjfer i kernelæder. Sløjferne er farvet individuelt og har hver deres unikke nuance. De kan nu købes på min webshop både på spænder beklædt med grosgrain bånd, velour elastik hårbånd og hårelastik.

Hand sewn leather shoes

image

Jeg har en tendens til at give mig selv nogle nærmest Mission Impossible agtige kreative udfordringer. Disse håndsyede lædersko gik jeg i gang med for snart to år siden. Nu, en skulderoperation og en masse mellemliggende projekter senere, er de endelig færdige. Og de er blevet lige som jeg havde ønsket mig.

‘I have a tendancy to challenge myself with Mission Impossible like creative projects. I started working on these hand sewn leather shoes almost two years ago. Now, a shoulder operation and a lot of in between projects later, I finally finished them. And they turned out just the way i wanted.’

image